YEL maksut yrittäjänä?

Mikäli olet yrittäjä ja mietit YEL maksuja ja maksujen summia jatka lukemista. Näin vuoden vaihteessa on tarkoituksena tarkastella yrityksen kuluneita sekä tulevia asioita, joista YEL maksut ovat to do -listan yhtenä asiana. Minua on henkilökohtaisesti mietityttänyt pitkään se, millä perusteella ja mitä summia tulisi maksaa. Järkytyin kun testasin eläkevakuutusyhtiön sivulla summaa, jota tulojen perusteella tulisi maksaa. Summa on täysin epäinhimillinen (ainakin kohdallani), kun siihen lisätään vielä verot, kulut ja muut elämiseen liittyvät maksut, kuten lääkkeet yms.

Kysyin instagram storyssäni muilta yrittäjä kollegoilta, paljon he maksavat YEL maksuja kuukaudessa. Kysely herätti VALTAVAN määrän keskustelua ja viestittelyä. Vaikuttaa siis siltä, että aihe on ajankohtainen myös monelle muulle yrittäjälle. Monessa, niin kuin tässäkin asiassa ei ole oikeaa tai väärä tapaa, on vain omia ratkaisuja ja valintoja. Aika näyttää oliko ne oikeita vai eivät, mutta ainakin sain oman päätöksen tueksi vertaistukea.

Yleisin vastaus:

Suurin osa noin. 95% yrittäjistä (eri kokoisista ja vähemmän/enemmän tienaavista) kertoi maksavansa minimi tai lähes minimi YEL maksua ja säästävänsä sekä sijoittavansa mahdollisuuksien mukaan. Tämä siksi että:

  • Ansiosidonnainen (joka on oikeasti arvio työpanoksen arvosta) YEL maksuperuste on niin suuri summa verojen ja kulujen lisäksi, ettei elämiseen jäisi juuri mitään. Toki tulevaisuuden turvaa saa sitäkin enemmän JOS jotain käy.
  • Osittain myös siksi, ettei monella riitä usko eläkkeen saamiseen ja eläke yhtiöihin. Myös eläkeikä nousee jatkuvasti, jolloin eläkettä tarvitsee yhä lyhyemmän ajan.
  • Myös siksi ettei eläkkeen saaminen ole niin varmaa kuin omien säästöjen. Sijoitukset saattavat mahdollistaa suuremman eläkkeen YEL maksuihin verrattuna. Toki sijoittamiseen liittyy aina myös riski.
  • Toisaalta monet yritys asioiden parissa työskentelevät henkilöt halusivat muistuttaa siitä, ettei YEL ole vain sairauspoissaoloja ja niiden korvausta varten. YEL maksut määrittävät myös mahdollisen työttömyyseläkkeen ja/tai kuntoutus maksun suuruuden. Myös mahdollinen äitiys-/isyyspäivärahan määrä on YEL tuloon sidonnainen, eikä tähän saa samanlaista vakuutusta kuin esimerkiksi mahdolliseen sairastumiseen saa.
  • Monet pientä YEL maksua maksavat yrittäjät sanoivat säästävänsä ja/tai sijoittavansa, useimmat tekivät molempia.
  • Noin puolet heistä, jotka maksavat pientä YEL maksua ja säästävänsä/sijoittavansa, kertoivat myös hankkineensa lisäturvaa sairausvakuutuksen myötä. Vakuutus on vuositasolla inhimillisempi kustannus pahan päivän varalta verrattuna korkeaan YEL maksuun. Etenkin aikoina, jolloin yhteiskunnallinen tilanne on mikä on ja tulojen säännöllisyys on vaihteleva.

YEL maksut ja vanhempainpäiväraha

Ja sitten on vielä mahdollinen vanhempainpäiväraha, jota saa vain YEL maksujen perusteella. Mikäli on perhe haaveita, YEL maksuja voisi olla hyvä nostaa jo riittävän hyvissä ajoin. Tällöin takaisi parempaa tukea, jos vointi ei esimerkiksi salli työntekoa. Aikaisemmin haluttuun vanhempainpäivärahan saamiseen riitti kun maksoi korkeampaa YEL maksua 6kk. Vastikään tämäkin on noussut 12kk siksi, ettei maksuja voitaisiin kikkailla niin paljon ja ”hyväksi käyttää”. Ymmärrän että lyhyemmän maksuperusteen mukaan moni nostaa YEL maksun vain raskauden ajaksi, kun tietää jo olevansa raskaana. Toisaalta raskautuminen saattaa tapahtua myös äkillisesti ilman suunnitelmia tai pitkään harkittua prosessia. Tämä taas johtaa siihen, että on maksettava joko korkeaa YEL maksua jatkuvasti (joka ei kaikille mahdollista) tai minimiä ja säästää, jos siis aikoo vanhempainvapaista nauttia.

Toisaalta Kela laskee äitiys- ja isyys- ja vanhempainpäivärahan määrän vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjänä vuositulon laskennan pohjana käytetään juurikin YEL tuloa. Mikäli YEL tulo on muuttunut edeltäneenä 12kk aikana, huomioidaan etuudet keskimääräisestä YEL työtulon määrästä. Mikäli raskautuu suunnittelematta tai äkillisesti, voi siis YEL tuloa nostamalla vaikuttaa hitusen saataviin vanheimpainpäiväraha etuuksiin. Kelan mukaan esimerkiksi äitiyspäivärahaan on oikeutettu silloin, kun raskaus on kestänyt 154 päivää.

YEL ja työttömyystuki

Se osa viestiä laittaneista yrittäjistä, jotka eivät maksaneet minimi YEL maksua, kertoivat maksavansa YEL maksua 15 000 euron vuosi tulojen perusteella. Tämä siksi että on oikeutettu mahdolliseen työttömyystukeen. Kelan peruspäivärahaan on siis oikeutettu, mikäli maksaa YEL maksuja vähintään 13 573 euron tulojen mukaan. Kyseiseen summaan perustuvan YEL maksun peruspäiväraha olisi työttömyyden sattuessa tällöin 726 euroa, josta vielä vähennetään verot. Turvaa se toki tuo, mutta ainakaan pääkaupunkiseudun vuokrien hinnoilla sillä ei vielä pitkälle pötkitä.

Tiivistetysti:

Yrittäjän vaihtoehtoina on siis maksaa kovaa YEL maksua ja elää turvatummin ja todennäköisimmin pienemmällä tienestillä. Tällöin pystyy luottamaan siihen, että taloudellista tukea saa silloin kun sitä tarvitsee ja toivottavasti myös eläkettä, jos eläkkeelle edes tulevaisuudessa pääsee. Tämä on turvallisempi vaihtoehto jos vammautuu tai joutuu työttömyyseläkkeelle. Kuntoutus maksut voivat olla niin suuria, joihin kaikilla ei ole edes välttämättä varaa tai riittävästi säästöjä. Hyvä asia siis jos vammautuu, mutta toisaalta haluaako kukaan elää sillä ajatuksella että vammautuisi ja tarvitsisi tukia?

Toisena vaihtoehtona on säästää ja sijoittaa ja elää niillä jos jotain sattuu. Hyvä asia jos sijoitukset menevät putkeen ja saa voittoa, huono asia jos eivät. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, sijoittamiseen liittyy aina riski. Sijoitukset voivat myös taata parempaa eläkettä kuin YEL perusteinen eläke. Toisaalta sijoittaminen tuo tuloja usein vasta pidemmällä aikavälillä. Säästöjen hyvä puoli on se, että ne eivät katso sitä oletko sairaana, vanhempainvapaalla vai lomalla ja saat juuri sen verran ja silloin kun tarvitset. Huonona puolena se, että varat hupenevat kulutuksen mukaan ja kun ne ovat loppu ne ovat loppu, etkä saa lisää tukea mistään.

Toki kolmantena vaihtoehtona on maksaa korkeampaa YEL maksua, säästää ja sijoittaa. Monen kohdalla tämä on kuitenkin melkein mahdottomuus, mutta mahdollisuuksien mukaan tuo kaikista eniten varmuutta tulevaisuuteen.

Elääkö siis huokeammin arjessa ja tiukemmin jos jotain sattuu, vaiko tiukemmin arjessa ja huokeammin jos jotain käy? Siinäpä vasta valinta joka yrittäjien on tehtävä. Ei yrittäjien asiat ainakaan liian helpoksi ja selkeiksi ole Suomessa tehty. Omalla kohdallani tiedän ainakin sen, että on alettava sekä sijoittaminen että säästäminen. Kysymysmerkkinä on vielä se, kuinka paljon YEL maksuja tulen maksamaan.

Kiitos kaikille viestiä instagramissa laittaneille keskusteluista ja näkemyksistä. Toivottavasti tästä koosteesta on apua sinulle, joka mietit samoja YEL asioita.

Jos haluat tietää paljon sinun tulisi maksaa YEL maksua, voit halutessasi testata erästä YEL laskuria TÄÄLTÄ!

Mikäli et ole yrittäjä ja yrittäjänä toimiminen kiinnostaa, lukaise vinkkini yrittäjyyteen TÄÄLTÄ!

Kiira